גרגרת

גרגרת
גַּרְגֶּרֶת(b. h. pl. גַּרְגְּרֹות neck; גרגר; v. גָּרַר, a. גֵּרָה) throat, gullet; (in ritual law) wind-pipe, trachea. Koh. R. to XII, 6; Lev. R. s. 18, v. גָּלָה Hif.Ex. R. s. 24 the Lord created for man מעין בתוך גַּרְגַּרְתֹּו a well (mucous membranes) in the trachea. Ḥull.II, 4 פסק את הג׳ he tore open (instead of cutting) the trachea. Ib. III, 3 פסוקת הג׳ an animal with a split between the rings of the wind-pipe.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • גרגרת — קנה, צינור גרוני, צינור צווארי, גרון, צווא …   אוצר עברית

  • פיקה-של-גרגרת — בליטה בגרון, תפוח אדם הראשון (כינוי) {{}} …   אוצר עברית

  • צואר — החלק המחבר את הראש לכתפיים, גרון, עורף, מפרקת, גרגרת; נושא באחריות (על הגוף) …   אוצר עברית

  • צוארות — החלק המחבר את הראש לכתפיים, גרון, עורף, מפרקת, גרגרת; נושא באחריות (על הגוף) …   אוצר עברית

  • צוואר — 1 החלק המחבר את הראש לכתפיים, גרון, עורף, מפרקת, גרגרת; נושא באחריות (על הגוף) 2 חלק מוארך בכלי, זרבובית; מקום צר, מכשול, הגבלה, גורם מעכב, תקלה, מעצור (צוואר הבקבוק) …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”